Khuôn hàn hóa nhiệt

Giá bán: Liên hệ

Mã SP:
Tình trạng:
Chất liệu:
Kích thước:

Giao hàng toàn Quốc

Đổi hàng 07 ngày miễn phí

Đảm bảo hàng chính hãng

Quý khách có thể "Thanh toán khi nhận hàng

1.  Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T hay còn gọi kiểu 3 ngả, hàn nối: Cáp – Cọc – Cáp:

– Dùng hàn nối cọc tiếp địa với 2 đầu cáp.

– Dùng hàn nối cọc tiếp địa với dây cáp đi thẳng.
– Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cọc – Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
– Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét…
– Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp – Cáp – Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
– Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ T.
– Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

2. Khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng, hàn nối: Cáp – Cọc:
– Dùng hàn nối cọc tiếp địa với 1 đầu cáp, để thả cọc tiếp địa xuống giếng khoan.
– Có đa dạng, nhiều kiểu khuôn chữ T dùng cho các loại Cọc – Cáp có kích thước, thông số khác nhau.
– Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn tiếp địa, chống sét…
– Có thể sử dụng cho kiểu mối hàn Cáp – Cáp trong một số trường hợp đặc biệt.
– Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn nối thẳng.
– Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

3. Khuôn hàn hóa nhiệt chữ thập (dấu +) hay còn gọi kiểu 4 ngả:
– Dùng hàn nối 4 đầu cáp lại với nhau.
– Nối 2 đầu cáp với dây cáp đang chạy thẳng.
– Có đa dạng nhiều kiểu khuôn chữ Thập dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
– Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
– Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét…
– Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn chữ Thập, kiểu mối hàn dấu cộng.
– Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

4. Khuôn hàn hóa nhiệt 4 ngả, còn gọi kiểu T:
– Dùng hàn nối 3 đầu Cáp và 01 đầu Cọc lại với nhau.
– Nối 2 đầu Cáp và 01 đầu Cọc với nhau.
– Có đa dạng nhiều kiểu khuôn 04 ngả dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
– Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn nối thẳng, hàn chữ T trong một số trường hợp đặc biệt.
– Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét…
– Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn 4 ngả này, kiểu mối hàn chữ T.
– Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

5. Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu 5 ngả:
– Dùng hàn nối 4 đầu Cáp và Cọc tiếp địa lại với nhau.
– Hàn nối Cọc tiếp địa và 02 đầu Cáp với nhau.
– Hàn nối Cọc tiếp địa và 3 đầu Cáp với nhau.
– Hàn nối Cọc tiếp địa và 4 đầu Cáp với nhau. 
– Có đa dạng nhiều kiểu khuôn hàn 5 ngả, dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
– Có thể sử dụng cho các kiểu mối hàn khác như hàn chữ T, hàn 03 ngả… trong một số trường hợp đặc biệt.
– Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét…
– Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn kiểu 5 ngả này.
– Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

6. Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu nối Bản Mã – Cáp:
– Dùng hàn nối 01 đầu Cáp và Bản Mã Sắt lại với nhau.
– Ưu điểm: Khuôn hàn này đã bao gồm luôn Tay Kẹp khuôn hàn.
– Có đa dạng nhiều kiểu khuôn hàn nối Bản Mã – Cáp, dùng cho các loại cáp và tiết diện có kích thước, thông số khác nhau.
– Là kiểu khuôn hàn hóa nhiệt thông dụng và phổ biến trong hàn lưới tiếp địa, chống sét…
– Dễ sử dụng và dễ thi công với khuôn hàn kiểu khuôn hàn bản mã này.
– Sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn biện pháp thi công cho người chưa biết hàn hoá nhiệt lần nào.

Liên hệ với chúng tôi (24/7) để được tư vấn cụ thể hơn

Hotline: 0911 102 303/0965 745 570